Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57717
Title: Vua Lý thần tông xây dựng chùa Hoa Lăng
Authors: Đỗ, Thỉnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Hoa Lăng;Chùa Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày nguồn gốc lịch sử sự kiện Vua Lý thần tông xây dựng chùa Hoa Lăng (nay thuộc phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào thế kỷ 18...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 3 tr. ; TNS1005
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57717
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10359.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.