Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57726
Title: Tản mạn mùa xuân
Authors: Nguyễn Đức Sinh
Keywords: Mùa xuân
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Nhân ngày xuân, nói chuyện xuân,xuân khứ, xuân lai, xuân lại tới
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 3 tr. ; TNS10972
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57726
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10972.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.