Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57728
Title: Cần nghiên cứu sâu sắc và hệ thống bản tính của từ - yếu tố quyết định sự tồn tại và hoạt động của từ trong lời nói và trong quá trình dạy - học ngoại ngữ
Other Titles: The nature ofa word -the determinant ofa word functioning in speech and teaching foreign languages, must be studied profoundly and systematically
Authors: Khoa, Hiệp Vụ
Keywords: Dạy học ngoại ngữ;Bản tính của từ
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 3
Abstract: Các nhà khoa học đã chỉ ra mối quan hệ giữa từ và khái niệm đồng thời chỉ rõ bản tính của khái niệm quyết định sự tồn tại của khái niệm. Tuy nhiên, yếu tố nào quyết định sự tồn tại của từ lại không được chỉ rõ. Vậy từ có bản tính không? Bản tính của từ là gì, vai trò của nó như thế nào? Bản tính của từ là cấu trúc bên trong và quy luật vận động khách quan của từ. Bản tính của từ quyết định sự tồn tại và hoạt động của từ trong lời nói cũng như trong quá trình dạy - học ngoại ngữ.
Description: tr. 154-159
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57728
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.3.4.pdf
  • Description : 
  • Size : 234.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.