Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57729
Title: Tổ chức tốt việc tự học cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học theo hình thức tín chỉ hiện nay
Other Titles: On how to develop university students’ abilily in self learning with a view to enhancing training quality
Authors: Phan, Bích Ngọc
Keywords: Tự học;Sinh viên;Đào tạo tín chỉ
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 3
Abstract: Tự học có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học ở Đại học của sinh viên. Tự học nhằm phát huy tính tự giác tích cực năng lực đọc sách và nghiên cứu của sinh viên để thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở các trường Cao đẳng - Đại học là "biến quá trình đạo tạo thành quá trình tự đào tạo của sinh viên". Do đó, tổ chức tốt việc tự học cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Đại học theo hình thức tín chỉ hiện nay là việc làm cấp thiết.
Description: tr. 160-164
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57729
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.3.5.pdf
  • Description : 
  • Size : 209.62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.