Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57730
Title: Phật giáo campuchia
Authors: Trương Sỹ Hùng
Keywords: Phật giáo;Campuchia
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Ở campuchia có đến 85 % số dân cả nước tín ngưỡng Phật giáo
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 2 tr. ; TNS10973
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57730
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10973.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.