Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57731
Title: Đạo phật truyền sang phương tây như thế nào(tiếp theo và hết)
Authors: Huyền Cương
Keywords: Đạo phật;Phương tây
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật giáo trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 ở châu âu chị ảnh hưởng chủ yếu từ truyền thống Nguyên Thủy
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/2000; 4 tr. ; TNS10974
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57731
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10974.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.