Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57746
Title: Đảm bảo tiền vay bằng tài sản của các tổ chức tín dụng
Authors: Lê, Thị Thu Thủy
Keywords: Đảm bảo tiền vay;Tài sản;Tổ chức tín dụng
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 3
Abstract: Hình thức cấp tín dụng chủ yếu của các tổ chức tín dụng (TCTD) ở nước ta hiện nay là cho vay. Các tổ chức này cho vay trên cơ sở nguồn vốn huy động là chủ yếu, tức là không cho vay tiền của bản thân mình mà đi vay để cho vay...
Description: tr. 37-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57746
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3343-1-5962-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 491.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.