Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57750
Title: Về các tình tiết định khung tăng nặng "tổ chức cá cược" tại các điều 206 và 207 BLHS
Authors: Cao, Thị Oanh
Keywords: Tình tiết;Khung tăng nặng;Tổ chức cá cược;Bộ luật Hình sự
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 3
Abstract: Trong những năm gần đây, các hành vi tổ chức đua xe trái phép và đua xe trái phép trở thành những hành vi tương đối phổ biến trong xã hội, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Những hành vi này chứa đựng khả năng gây ra các thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và an toàn công cộng...
Description: tr. 56-59
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57750
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3345-1-5966-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 286.17 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.