Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57753
Title: Xuân tàn mai vẫn nở Hoa
Authors: Nguyễn, Công Lý
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Những ai có duyên nợ với văn chương chắc hẳn không thể không biết đến, đọc đến dù chỉ một lần bài thơ của Mãn Giác Thiền sư đời Lý.
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học năm 1997; 2tr. ; TNS10832
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57753
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10832.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.