Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57754
Title: Hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án hình sự trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí
Keywords: Tiến hành tố tụng;Vụ án hình sự;Nhà nước pháp quyền;Xã hội chủ nghĩa
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tâp 18;Số 2
Abstract: Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, ) có trách nhiệm phát hiện nhanh chóng, chính xác và xử lý thông minh, kịp thời mọi hành vị tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Description: tr. 12-21
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57754
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3334-1-5944-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 450.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.