Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57768
Title: Phụ nữ Nhật Bản và vai trò của họ đối với văn học
Authors: Ngô, Minh Thủy
Keywords: Văn học Nhật Bản;Phụ nữ
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 1
Abstract: Bài viết giới thiệu về văn học Nhật Bản thời Heian, thời kỳ mà văn học Nhật Bản phát triển rực rỡ, thời kỳ mà cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Nhật Bản đồng thời cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nhân loại ra đời, và cũng là thời kỳ mà dòng văn học nữ lưu của Nhật Bản gặt hái nhiều thành công nhất, qua đó tác giả khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ Nhật Bản đối với sự phát triển của văn học Nhật Bản nói riêng và văn học thế giới nói chung.
Description: tr. 1-7
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57768
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.1.1.pdf
  • Description : 
  • Size : 141.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.