Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57777
Title: Mấy nét đặc trưng về thời đại Lý- Trần
Authors: Nguyễn Công Lý
Keywords: Đạo phật;Lý;Trần
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thời đại Lý Trần là thời đại phục hưng những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2000; 5 tr. ; TNS10984
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57777
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10984.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.