Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57778
Title: Những đổi mới kỹ thuật miêu tả không gian tiểu thuyết Pháp hiện đại
Other Titles: Innovations of techniques in modern French novels’ space description
Authors: Nguyễn, Thị Bình
Keywords: Văn học Pháp;Tiểu thuyết;Kỹ thuật miêu tả không gian
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 1
Abstract: Thế kỷ XX với những khát khao mãnh liệt cách tân nghệ thuật tiểu thuyết đã xuất hiện nhiều toan tính đổi mới kỹ thuật không gian tiểu thuyết. Các tác gia tiểu thuyết đã mở rộng phạm vi của miêu tả, thay đổi cấu trúc tự sự. Môi trường hiện thực nơi con người tồn tại là đối tượng trung tâm của tiểu thuyết và qua tài năng của Le Clézio đã trở thành không gian nghệ thuật phản ánh những vấn đề bức thiết của nhân loại. Những chuyến viễn du không phải chỉ là những chuyến phiêu lưu khám phá những vùng đất mới, mà thực chất là những cuộc hành trình tinh thần. Cấu trúc các cuộc hành trình phản ánh thế giới quan của người nghệ sỹ đòi hỏi các kỹ thuật xử lí không gian phù hợp.
Description: tr. 22-35
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57778
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.1.3.pdf
  • Description : 
  • Size : 211.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.