Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57784
Title: Vấn đề sử dụng tính từ đa nghĩa trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của L. Tôlxtôi
Authors: Dương, Quốc Cường
Keywords: Tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình”;Tính từ đa nghĩa;Ngôn ngữ;Văn học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 1
Abstract: Một trong những yếu tố ngôn ngữ nhận thức sâu hơn về thế giới đó là hệ thống các phương tiện biểu hiện ngữ nghĩa của tính từ đa nghĩa. Trong tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình” việc sử dụng tính chất biểu cảm của tính từ đa nghĩa là dựa vào những khả năng biểu hiện những đơn vị ngôn ngữ này, đó là những thành tố của hệ thống ngôn ngữ văn học của thời đại. Trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của mình L. Tôlxtôi đã mở rộng phạm vi sử dụng các chức năng lời nói những tính từ đa nghĩa trong ngôn ngữ văn học Nga để mô tả con người, sự vật, hiện tượng. Điều đó cho phép thực hiện trong văn bản văn học không chỉ chức năng tiếp nhận thông tin mà còn cả chức năng đánh giá hình tượng nghệ thuật, nó làm cho những cảm xúc thật hơn, có ý nghĩa hơn và phân định rõ hơn.
Description: tr. 42-46
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57784
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.1.5.pdf
  • Description : 
  • Size : 137.95 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.