Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57788
Title: Đọc sách và ghi chép - một phương pháp quan trọng trong quá trình nhận thức của sinh viên đại học
Authors: Phan, Bích Ngọc
Keywords: Kỹ năng đọc sách;Sinh viên
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 1
Abstract: Việc nghiên cứu kĩ năng đọc sách, làm việc độc lập với sách của sinh viên là một việc làm có ý nghĩa hết sức to lớn. Đây là yếu tố quan trọng cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung và bậc đại học nói riêng.
Description: tr. 47-50
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57788
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.1.6.pdf
  • Description : 
  • Size : 102.73 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.