Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57790
Title: Cải cách giáo dục đại học Nhật Bản và Đại học Hiroshima trong quá trình tập đoàn hóa
Authors: Trần Khánh Đức
Keywords: Cải cách giáo dục đại học Nhật Bản,quá trình tập đoàn hóa
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 1-11;
Abstract: Bài báo giới thiệu một số đặc điểm của hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản trong quá trình cải cách giáo dục từ thời Minh trị Thiên hoàng (1868-1912) cho đến nay. Chú ý được tập trung vào giai đoạn tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học Nhật BAnr sau chiến tranh thế giới thứ II trên cơ sở mô hình Mỹ.Tập đoàn hóa là một trong những xu hướng phát triển của hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản trong cải cách giáo dục. Trong xu hướng này, các cơ sở giáo dục đại học đơn ngành được kết hợp và tổ chức lại thành các đai học đa ngành, đa lĩnh vực(university) với quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cao. Xu hướng trên đã và đang được thực hiện với nhiều chính sách quốc gia mới và mô hình mới về cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy quản lý, đầu tư tài chính và đội ngũ giảng viên...ở các trường đại học công. Đại học Hiroshima là một trong những đại học quốc gia lớn nhất ở Nhật Bản. Đại học này được thành lập ngày 31/05/1949 do kết quả tổ chức các cơ sở giáo dục đại học có ở khu vực Hiroshima trước chiến tranh thế giới thứ II. Đại học Hiroshima đang hướng đến mục tiêu trở thành một trung tâm giáo dục và nghiên cứu của Nhật Bản tầm cỡ thế giới trong thế kỷ 20.Cuối bài báo có nêu một số bài học kinh nghiệm của Nhật Bản trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam.
Description: tr. 1-11
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57790
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3383-1-6042-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.