Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57796
Title: An ninh xã hội và an ninh sinh thái - thực trạng chính sách pháp luật và một số kiến nghị ban đầu
Authors: Phạm, Duy Nghĩa
Keywords: An ninh xã hội;An ninh sinh thái;Chính sách pháp luật;Kiến nghị
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 18;Số 1
Abstract: Cho đến thời điểm này, ở nước ta, an ninh chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế dường như vẫn được nhấn mạnh nhiều hơn là an ninh xã hội và an ninh sinh thái. Song những mối nguy cơ từ an ninh xã hội và đặc biệt là an ninh môi trường đã ngày càng được hiện hữu. Sự phân hóa giàu nghèo diễn ra nhanh chóng giữa các tầng lớp dân cư, giữa đô thị và nông thôn, giữa những nhóm có lợi thế cạnh tranh trong thị trường và những người yếu thế (trẻ em, phụ nữ, người già, tàn tật...), sự khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên, gây suy thoái môi sinh bởi đủ loại chất thải, đang và sẽ là là những mối quan tâm chính trong tương lai của giới hoạch định chính sách, pháp luật Việt Nam...
Description: tr. 29-43
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57796
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3330-1-5936-1-10-20161208.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.