Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57803
Title: Tỳ sa môn Thiên Vương (Vaisravana), Sóc Thiên Vương và Phù Đổng Thiên Vương trong Tôn giáo Việt Nam thời Trung cổ
Authors: Như Hạnh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về mối quan hệ giữa tỳ sa môn Thiên Vương (Vaisravana), Sóc Thiên Vương và Phù Đổng Thiên Vương trong sự tích Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu (933-1011) trong tôn giáo Việt Nam thời Trung cổ
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 6 tr. ; TNS10125
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57803
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10125.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.