Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57804
Title: Nhân bản học - Trào lưu tư tưởng đang lên
Authors: Phương Anh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết tiến hành nghiên cứu về khái niệm, nguồn gốc hình thành và quá trình phát triển của trào lưu tư tưởng Nhân bản học...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10126
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57804
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10126.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.