Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57805
Title: Quan niệm về nhân quả trong Thiền học của Tuệ Trung Thượng sĩ
Authors: Nguyễn, Đức Diện
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Triết lý Phật giáo;Thiền
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày quan niệm về nhân quả trong tư tưởng triết học của Tuệ Trung Thượng sĩ Trần Tung (1230-1291) - một thiền sư, cư sĩ, nhà thơ, nhà tư tưởng, nhà quân sự của Thiền tông Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 3 tr. ; TNS10127
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57805
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10127.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.