Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57807
Title: Con đường trở về thiên nhiên và đời sống qua các bài kệ trong Thiền uyển tập Anh
Authors: Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Văn chương Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Luận đàm về mối quan hệ chặt chẽ giữa đời sống tâm linh và cuộc sống thực tại mà chính con đường trở về với thiên nhiên và đời sống của các Thiền sư qua các bài kệ trong "Thiền uyển tập Anh"
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 3 tr. ; TNS10129
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57807
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10123.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.