Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57808
Title: Nhà Phật với những vị thuốc quý
Authors: Hữu Lợi
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Dược liệu
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phương thuốc nhà Phật -- Những vị thuốc quý -- Phương thuốc của Ngộ Không...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 3 tr. ; TNS10130
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57808
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10130.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.