Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57810
Title: Tư tưởng tam giáo đồng nguyên trong tác phẩm của Trạng Nguyên Tịnh Tuệ
Authors: Thích Diệu Hoa
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng tam giáo đồng nguyên
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bối cảnh lịch sử và sự ra đời của tác phẩm -- Thân thế và sự nghiệp tác giả -- Tình trạng văn bản -- Chính văn -- Vũ trụ luận -- Tu thân, trị nhân, tiếp vật -- Tiếp vật (cấm sát sinh)
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10132
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57810
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10132.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.