Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57811
Title: Phổ Đà dị truyện
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tên gọi của Phổ - Đà - Sơn và khảo chứng Phật điển -- Đức Quán Âm không chịu sang cõi phù tang sư tổ tuệ ngạc sáng lập phổ đà -- Đức văn - Tông thích ăn thịt trai đức bồ tát vô ngôn thuyết pháp -- Cô gái thành tâm hướng Phật đại sĩ hiển hóa đưa cơm -- Điện thần vận ở chùa phôt tế biết co răn như túi càn khôn
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 5 tr. ; TNS10133
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57811
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10133.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.