Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57812
Title: Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Xuân Tài
Keywords: Phật giáo;Đời sống;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Lược sử phật giáo việt nam và vai trò của phật giáo trong đời sống văn hóa
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2000; 5 tr. ; TNS10985
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57812
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10985.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.