Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57814
Title: Phật giáo với việc hình thành nhân cách Việt Nam
Authors: Đỗ Công Định
Keywords: Phật giáo;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật giáo quan niệm muôn loài bình đẳng trong một thế giới mà ở đó mọi sự vật hiện tượng và con người sống chan hòa với nhauTạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/22000; 5 tr. ; TNS10984
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2000; 4 tr. ; TNS10987
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57814
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10987.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.