Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57816
Title: Truyền thuyết danh sơn và lịch sử chùa yên tử
Authors: Nguyễn Văn Chiến
Keywords: Chùa Yên tử;Lịch sử
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Yên tử là một quần thể di tích lịch sử văn hóa Phật giáo dân tộc
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2000; 3 tr. ; TNS10989
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57816
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10989.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.