Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57817
Title: Chùa Thát Phun ở Lào
Authors: Ngô Thế Thinh
Keywords: Chùa Thát Phun;Lào
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Chùa Thát Phun ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2000; 1 tr. ; TNS10990
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57817
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10990.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.