Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57818
Title: Người cư sĩ có thể tu tập thiền định ở thế kỷ 21
Authors: Thích Thanh Phước
Keywords: Người cư sĩ;Thiền;Thế kỷ 21
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Cư sĩ nam và cư sĩ nữ chỉ có bổn phận hộ trì Tam bảo và tu học để hưởng phước báo Nhân Thiên
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2000; 2 tr. ; TNS10991
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57818
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10991.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.