Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57824
Title: Vì sao gọi là Đại Thừa và Tiểu Thừa
Authors: Thích Thánh Nghiêm
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Phật giáo Đại Thừa;Phật giáo Tiểu Thừa
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết luận đàm về nguồn gốc hình thành và đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tiểu Thừa...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 1 tr. ; TNS10123
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57824
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10123(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 972.42 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.