Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57828
Title: Ngũ minh
Authors: Thích Thiện Hoa
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Mở đề -- Chánh đề -- Định nghĩa ngũ minh -- Giải thích rõ ngũ minh -- Kết luận
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998; 3 tr. ; TNS10361
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57828
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10361.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.