Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57832
Title: Bùi Dương Lịch với ngôi chùa Dằng
Authors: Văn hậu
Keywords: Bùi Dương Lịch;Chùa Dằng
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Chùa Dằng dựng trên núi Ngũ Mã phía tây của dãy Ngàn Hồng cạnh đường quốc lộ 1A
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/2000; 2 tr. ; TNS10994
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57832
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10994.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.