Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57840
Title: Những đạo lý căn bản của Phật giáo
Authors: Lê Hữu Tuấn
Keywords: Phật giáo;Đạo lý
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đạo phật xuất hiện trên theé giới có chiều dài lịch sử nhiều ngàn năm và phát triển ở Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2000; 8 tr. ; TNS11000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57840
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11000.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.