Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57863
Title: Phát hiện bia đá thời Trần ở chùa nham nguyệt, tỉnh Bắc Giang
Authors: Nguyễn Văn Phong
Keywords: Bia đá;Thời Trần;Chàu Nham Nguyệt;Bắc Giang
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phát hiện bia đá thời trần ở chùa nham nguyệt tỉnh bắc giang
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2000; 1 tr. ; TNS11006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57863
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11006.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.