Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57866
Title: Người tạc pho tượng thích ca bằng gỗ lớn nhất ở nước ta
Keywords: Tượng;Thích ca;Gỗ;Việt nam
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Người tạc pho tượng thích ca bằng gỗ lớn nhất ở nước ta
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2000; 1 tr. ; TNS11007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57866
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11007.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.