Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57869
Title: Các chữ 夫 phu 妻 thê 家 gia 孝 hiếu 教 giáo với quan niệm gia đình của người Trung Quốc
Other Titles: The concept of husband, wife, family, parent - respect and family education under the Chinese’s views of familyship
Authors: Phạm, Ngọc Hàm
Keywords: Chữ Hán;Giáo dục gia đình;Trung Quốc
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 2
Abstract: Bài viết này thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa chữ và nghĩa của các chữ Hán phu, thê, gia, hiếu, giáo… nhằm: - Khẳng định thêm một bước về tính chất tượng hình, hàm ý văn hoá của chữ Hán. - Làm nổi rõ quan niệm truyền thống về gia đình của người Trung Quốc qua chữ Hán. - Góp lời bàn về việc giáo dục con cái, một vấn đề được cả cộng đồng xã hội Việt Nam và Trung Quốc đặc biệt quan tâm.
Description: tr. 101-107
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57869
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.2.5.pdf
  • Description : 
  • Size : 212.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.