Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57876
Title: Phật giáo có tin luân hồi là chuyện chính xác có thực hay không
Keywords: Phật giáo;Luân hồi
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật giáo trả lời khẳng định cho tất cả chúng sinh, luân hồi là trôi dạt
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2000; 2 tr. ; TNS11011
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57876
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11011.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.