Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57882
Title: Tương đương dịch thuật và tương đương trong dịch Anh - Việt
Other Titles: Translation equivalence and equivalence in English - Vietnamese translation
Authors: Lê, Hùng Tiến
Keywords: Dịch thuật;Tương đương dịch thuật;Tiếng Anh;Tiếng Việt
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 3
Abstract: Tương đương dịch thuật luôn là vấn đề trung tâm của các cuộc bàn luận về dich thuật từ khi dịch ra đời. Bài viết khảo sát những lý thuyết chính liên quan tới tương đương dịch thuật (Savory, Catford, Koller, Snell - Hornby, Venuti, v.v…) và tìm hiểu việc thiết lập tương đương dịch thuật giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Việc khảo sát cho thấy các cách phân loại về tương đương dịch thuật có thể áp dụng cho dịch Anh - Việt, tuy nhiên một sự tương đương hoàn toàn giữa bản gố và bản dịch là không thể đạt được và thành công của bản dịch phụ thuộc nhiều vào ưu tiên của người dịch trong việc chọn lựa và thiết lập loại hình tương đương hợp lý.
Description: tr. 141-150
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57882
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.3.1.pdf
  • Description : 
  • Size : 163.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.