Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57884
Title: Dịch đốt vàng mã vẫn cứ lan tràn trên đất nước ta
Authors: Kiều Thị Nguyệt Ngọc
Keywords: Vàng mã;Đốt
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tục đốt vàng mã đã là quốc nạn. Hậu quả của đốt vàng mã đã làm cho một số người đã mê tín càng thêm mê tín
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 4/2000; 2 tr. ; TNS11014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57884
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11014.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.