Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57886
Title: Ngữ dụng học với việc dạy và học ngoại ngữ (Trên cứ liệu tiếng Pháp)
Authors: Nguyễn, Việt Tiến
Keywords: Ngữ dụng học;Phương pháp dạy học ngoại ngữ
Issue Date: 2010
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 26;Số 3
Abstract: Từ các phương pháp ngữ pháp - dịch, các phương pháp trực tiếp, các phương pháp cấu trúc tổng hợp nghe-nhìn (SGAV) cho đến các phương pháp theo đường hướng giao tiếp, các phương pháp dạy và học ngoại ngữ luôn đi theo và thừa hưởng các thành quả của các trường phái nghiên cứu trong ngôn ngữ học. Vậy đóng góp của ngữ dụng học cho giáo học pháp ngoại ngữ là gì? Với sự phát triển của các xu hướng nghiên cứu ngữ dụng học hiện nay, liệu có thể nói đến các phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo đường hướng dụng học được không? Nghiên cứu dưới đây của chúng tôi chính là nhằm tìm ra câu trả lời cho hai câu hỏi trên.
Description: tr. 141-150
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57886
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.3.2.pdf
  • Description : 
  • Size : 179.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.