Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57905
Title: Con đường thành Phật
Authors: Lê Hữu Tuấn
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đạo phật đã để lại dấu ấn sâu đậm lên toàn châu Á
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5+6 /2000; 3 tr. ; TNS11015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57905
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11015.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.