Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57918
Title: Tìm hiểu quan niệm của người Việt qua những câu tục ngữ về tử vi và tướng - số
Authors: Nguyễn Văn Thông
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 215-222;
Abstract: Tử vi là môn khoa học dự đoán cho rằng, mỗi người có một cung mệnh, một lá số khác nhau, đều đã được "lập trình". Nhân tướng học đã đưa ra những nhận xét cảm quan về tính cách con người qua nét tướng cơ thể hoặc nét tướng tinh thần. Hiện trong dân gian còn song hành tổn tại hai dạng tâm lý, hai góc nhìn đối lập: Một quan niệm coi tử vi và thuật tướng số có thế giải thích và kết luận chính xác được về mọi mặt của con người. Lại có người xem bói toán, tướng - số là mê tín dị đoan, là bịp bợm. Bởi thê' có nhiều người không tin nhưng củng có ngưòi tin vào tử vi và tướng - SỐ. Thực ra, đ ể xem chuẩn một lá số tử vi là một điều bất khả thi. Nó đúng với người này mà không đúng với người khác hoặc chỉ đúng trong từng trường hợp chứ không thể là chuẩn chung cho mọi đôì tượng được, bởi chúng là một hàm số có quá nhiều biến số tương tác lân nhau, vô cùng phức tạp và không có lời giải thấu triệt.
Description: tr. 215-222
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57918
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2299-1-4458-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.