Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57925
Title: Chùa Thiên Mụ và nhà sư Thích Đại Sán
Authors: Tôn Châu Quân
Keywords: Chùa Thiên Mụ;Thích Đại Sán
Issue Date: 2015
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-6-2015 ;2tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57925
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder7.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.