Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57929
Title: Tản mạn xung quanh một ngôi trường (Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường Đông Kinh nghĩa thục)
Authors: Đinh Xuân Lâm
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 149-154;
Abstract: Bài viết nhân kỷ niệm 100 năm trường Đông Kinh nghĩa thục được thành lập tại Hà Nội từ tháng 3-1907 và bị nhà cẩm quyền Pháp đóng cửa vào tháng 11 năm đó. Tuy trước sau chỉ hoạt động được 9 tháng, nhưng với ảnh hưởng lan toả nhanh chóng và sâu rộng, trong thực tế, Đông Kinh nghĩa thục không chi là một trường học theo lối mới, mà với những hoạt động phong phú và sáng tạo hướng theo mục tiêu đề cao dân trí, chấn hưng dân khí, bổi dưỡng nhân tài, đã trở thành một cuộc vận động văn hoá - tư tưởng - chính trị quan trọng, là cả một phong trào rộng lớn trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam hổi đầu thế kỷ XX. Có thể khẳng định Đông Kinh nghĩa thục là một mốc son trong lịch sử xây dựng và đối mới nền giáo dục Việt Nam với nhiều khó khăn và thừ thách, cho tới nay những khó khăn và thử thách vẫn có nhiều và đòi hỏi sớm được giải quyết để đưa đất nước tiến lên. Những bài học có tính cập nhật và hiệu quả của Đông Kinh nghĩa thục đến nay vẫn cẩn được nghiên cửu và vận dụng một cách nghiêm túc, có sáng tạo và nâng cao để phục vụ đắc lực hơn cho sự nghiệp xây dựng một nền giáo dục cách mạng tiên tiến, theo đúng phương châm giáo dục là quốc sách hàng đầu
Description: tr. 144-154
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57929
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2273-1-4416-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.