Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57937
Title: Nhà vườn Kim long Kiệt tác thơ về kiến trúc đô thị
Authors: Trần, Văn Dũng
Keywords: Đại lễ vu lan;Phật giáo
Issue Date: 2015
Description: Văn hóa Phật giáo 15-8-2015 ; 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57937
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder4.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.