Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57946
Title: Kích thích năng lực tư duy cho người học
Authors: Bùi Thị Hường
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 185-190;
Abstract: Thời đại mới là thời đại của những năng lực cá nhân. Muốn có được những cá nhân mạnh để dân tộc mạnh, ngành giáo dục cần đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ phát động năng lực tiêm an ben trong người học. Một trong những phương pháp tích cực để khai thác năng lực tiềm ẩn ấy, đó là phương pháp kích thích năng lực tư duy cho người học. Đe kích thích năng lực tư duy, người dạy phải biết tạo nên bốn phương diện trong người học, đó là: 1) Tạo cho người học niềm say mô, hửng thú qua hoạt động học tập. 2) Làm cho người học nhận rõ tương lai của bản thân phụ thuộc có tính chất quyết định vào trình độ học van va các tri thức có được qua hoạt động học tập của họ. 3) Tạo ra khả năng biết nô lực cá nhân ở người học, khả năng khắc phục những lỗ hổng kiến thức của mình qua hoạt động học tập. 4) Từng bước lam cho người học biết kết quả của nỗ lực cá nhân được biểu hiện thành bước tiến trong trình độ tư duy của chính họ. Muốn kích thích bốn phương diện tinh thẩn của người học, người dạy cần chú ý tới các điều kiện sau: năng lực người học, năng lực người dạy, nội dung dạy học, môi trường và trình độ văn minh của thòi đại. Trong thòi kinh tế tri thức với xu hướng toàn cầu hoá, năng lực tư duy của con người trở thành một tài sản vô giá. Nhưng muôn có được tài sản quý báu này không phải dê dàng, bởi tài năng mà con người có được chi là 1% do bẩm sinh, còn 99% do lao động sáng tạo. Với toàn bộ cơ sở trên, việc tìm tòi và đề cao phương pháp kích thích năng lực tư duy, biên năng lực tư duy trờ thành tố chất riêng cho người học và biết đặt tô chất đó vào bôi cảnh của thời đại văn minh sô phải là một ý thức thường trực trong đối mới phương pháp dạy học hiện nay.
Description: tr. 185-190
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57946
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2277-1-4424-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.