Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57951
Title: Sinh viên đánh giá giảng viên - nguồn thông tin quan trọng trong quy trình đánh giá giảng viên
Authors: Trần Xuân Bách
Keywords: quy trình đánh giá giảng viên,Sinh viên đánh giá giảng viên
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 198-207;
Abstract: Một hoạt động trong toàn bộ hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là: sinh viên đánh giá giảng viên. Sinh viên đánh giá giảng viên đã có những bước phát triển mạnh mè mang tính tổng hợp và toàn diện ở các nước phát triển. Theo sự chi đạo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân: "Từ năm nay, sinh viên được quyền đánh giá thầy". Để việc đánh giá giảng viên sớm được thực hiện một cách khoa học, có hiệu quả trong các trường đại học ở nước ta, bài viết nêu nên cơ sở của việc sinh viên đánh giá giảng viên nhằm góp phẩn xây dựng luận cứ cho quy trình đánh giá giảng viên trong thời gian tới.
Description: tr. 198-207
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57951
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2279-1-4426-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.