Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57963
Title: Tánh không và an lạc
Authors: Nguyễn Thế Đăng
Keywords: Tánh không;An lạc
Issue Date: 2015
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-7-2015 ;3tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57963
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder5.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.