Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57989
Title: Cơ chế tác động của báo chí
Authors: Nguyễn Văn Dững Article Sidebar PDF
Keywords: Cơ chế tác động của báo chí, công chúng xã hội,;ý thức quần chúng
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 116-125;
Abstract: Bài viết góp phần nhận diện rõ han, cụ thể hơn đối tượng tác động của báo chí không dừng lại ở ý thức quần chúng, công chúng xã hội (như một số ý kiến trước đây), mà là ý thức quần chúng. Trên cơ sở đó, tác giả mô tả, phân tích các khâu, các công đoạn trong quy trình từ thực tiễn => nhà báo => tác phẩm => kênh truyền thông => đối tượng tác động và những hiệu ứng xã hội được tạo ra. Trong môi mối quan hệ giữa các khâu, tác giả phân tích và làm rõ ý nghĩa của vấn đề và năng lực sáng tạo của nhà báo như phát hiện và chọn lựa sự kiện, góc độ tiếp cận, xác định ý đổ thông tin và khai thác thông tin - dữ liệu cho tác phẩm báo chí. Bài báo cũng nêu ra và phân tích môi quan hệ giữa hiệu lực và hiệu quả tác động của báo chí và ý nghĩa của nó đối với lý luận và thực tiền hoạt động báo chí.
Description: tr. 116-125
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57989
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2267-1-4404-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.