Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57992
Title: Kinh tế tri thức v à phát triển chương trình đào tạo đại học hiện đạ i
Authors: Trần Khánh Đức
Keywords: Kinh tế tri thức,Vai trò của tri thưc
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 23 (2007) 135-147;
Abstract: Bài viết phân tích đặc điểm và các xu hướng phát triển của nền kinh tế tri thức trong xã hội hiện đại. Vai trò của tri thức trong phát triển và phát triển giáo dục trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên thông tin đặc biệt là về vấn để nội dung giáo dục và phát triển chương trình đào tạo đại học. Tông quan những tư tưởng, quan điểm, cấu trúc và các cách tiếp cận trong phát triển chương trinh đào tạo đại học nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội hiện đại.
Description: tr. 135-147
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57992
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2271-1-4412-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.